Apostille
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America (Państwo: Stany Zjednoczone Ameryki)

This public document: (Niniejszy document urzędowy)

2. has been signed by Jeffrey W. Bullock (został podpisany przez: Jeffrey W. Bullock)

3. acting in the capacity of Secretary of State of Delaware (osobę działającą w charakterze Sekretarza Stanu Delaware)

4. bears the seal/stamp of Office of Secretary of State (zaopatrzony jest w pieczęć/stempel Biura Sekretarza Stanu)

Certified (Poświadczony)

5. at Dover, Delaware (Dover, Delaware)

6. DATA

7. by Secretary of State, Delaware Department of State (przez Sekretarza Stanu, Departament Stanu Delaware)

8. No. NUMER

9. Seal/Stamp (Pieczęć/Stempel) ZŁOTA PIECZĘĆ SEKRETARZA STANU

10. Signature (Podpis): Secretary of State PODPIS

I, JEFFREY „. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF FORMATION OF „NAZWA SPÓŁKI”, FILED IN THIS OFFICE ON THB DATA SŁOWNIE I GODZINA

Ja, Jeffrey W. Bullock, Sekretarz Stanu Delaware niniejszym zaświadczam, iż załączony dokument stanowi wierną i prawdziwą kopię aktu założycielskiego spółki NAZWA SPÓŁKI, złożonego do akt niniejszego biura DATA SŁOWNIE I GODZINA

Podgląd wzorów dokumentów:

 

Informacje prezentowane na niniejszej stronie oraz zdobyte za pośrednictwem niniejszej strony nie stanowią ani oferty w myśl przepisów KC ani też nie powinny być brane za doradztwo podatkowe/prawne. Skomplikowany system podatkowy sprawia, że każda sprawa powinna zostać zbadana indywidualnie przez doradcę podatkowego a informacje zaczerpnięte z internetu nie powinny być podstawą decyzji biznesowych. Ani nasza spółka ani współpracująca korporacja prawna nie świadczy usług w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej czy doradztwa podatkowego lub prawnego. Wszystkie kroki powinny być skonsultowane z własnym księgowym/prawnikiem.