Certificate of good standing

Certyfikat dobrej kondycji

I, Jeffrey W. Bullock, Secretary of State of the State of Delaware, do hereby certify “NAZWA SPÓŁKI” is duly formed under the laws of the State of Delaware and is in good standing and has a legal existence so far as the records of this Office show, as of the DATA

Ja, Jeffrey W. Bullock, Sekretarz Stanu Delaware niniejszym zaświadczam, że „NAZWA SPÓŁKI” jest należycie utworzoną spółką zgodnie z prawem Stanu Delaware i jest w dobrej kondycji i istnieje jako podmiot prawny na moment wystawienia dokumentu, zgodnie z zapisem akt biura, na dzień DATA

Podpis Sekretarza Stanu Delaware

Podgląd dokumentu:

Informacje prezentowane na niniejszej stronie oraz zdobyte za pośrednictwem niniejszej strony nie stanowią ani oferty w myśl przepisów KC ani też nie powinny być brane za doradztwo podatkowe/prawne. Skomplikowany system podatkowy sprawia, że każda sprawa powinna zostać zbadana indywidualnie przez doradcę podatkowego a informacje zaczerpnięte z internetu nie powinny być podstawą decyzji biznesowych. Ani nasza spółka ani współpracująca korporacja prawna nie świadczy usług w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej czy doradztwa podatkowego lub prawnego. Wszystkie kroki powinny być skonsultowane z własnym księgowym/prawnikiem.