Przedsiębiorcy nadal konsekwentnie i w stale rosnących liczbach wybierają Delaware jako ich prawny dom z czterech głównych powodów. Po pierwsze, ogólne prawo Delaware jest powszechnie uznawane za najbardziej zaawansowane i elastyczne dla formacji gospodarczej w USA. Po drugie, Court of Chancery (odpowiednik Sądu Gospodarczego) jest wyjątkowy w skali kraju i od wieków jest autorem najbardziej współczesnego prawa korporacyjnego w USA.

Liczba firm w Delaware

Liczba firm w Delaware

Po trzecie, usługi prawne i prawodawstwo w Delaware są nieporównywalnie bardziej doświadczenie w stosowaniu prawa korporacyjnego i posiadają silne, ponadpartyjne poparcie dla wysiłków na rzecz ciągłej poprawy lokalnych przepisów w Delaware Walnego Zgromadzenia i gubernatora.

Wreszcie Delaware Division of Corporations (wydział przedsiębiorstw departamentu stanu) zapewnia szybkią, przyjazną i profesjonalną obsługę klientów oraz dąży do ciągłego doskonalenia usług dla przedsiębiorstw.

Delaware pozostaje wybranym miejscem dla więcej niż połowy wszystkich amerykańskich spółek giełdowych.

Pod koniec 2011 roku było ponad 945.000 aktywnych podmiotów gospodarczych w stanie Delaware. To więcej o 4% od 2010 roku.

Ogólnie liczba nowych zarejestrowanych przedsiębiorstw w Delaware w 2011 roku wzrosła o 13% w porównaniu do 2011 roku do 133,297 (patrz poniższy wykres).

Jeffrey W. Bullock
Delaware Secretary of State

Fragment rocznego raportu Delaware Secretary of State o przedsiębiorczości w stanie Delaware

Informacje prezentowane na niniejszej stronie oraz zdobyte za pośrednictwem niniejszej strony nie stanowią ani oferty w myśl przepisów KC ani też nie powinny być brane za doradztwo podatkowe/prawne. Skomplikowany system podatkowy sprawia, że każda sprawa powinna zostać zbadana indywidualnie przez doradcę podatkowego a informacje zaczerpnięte z internetu nie powinny być podstawą decyzji biznesowych. Ani nasza spółka ani współpracująca korporacja prawna nie świadczy usług w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej czy doradztwa podatkowego lub prawnego. Wszystkie kroki powinny być skonsultowane z własnym księgowym/prawnikiem.