Rachunek bankowy w Liechtensteinie

Korporacja zawiązała współpracę z bankiem w Księstwie Liechtenstein. Dzięki tej współpracy możemy zaproponować klientom korporacji możliwość otwarcia kont bankowych w tym najbardziej przyjaznym dla bankowości miejscu świata. Księstwo Liechtensteinu to niewielkie...

Rozliczenie rachunków bankowych

W USA od dłuższego czasu trwa dyskusja o amerykańskim systemie bankowym. Pojawiały się pytania o to ile amerykańskie spółki posiadają środków poza amerykańskim systemem bankowym na zagranicznych rachunkach (na rachunkach bankowych poza USA). Po części efektem tej...

Konto bankowe w USA

Działamy na rynku usług offshorowych od 2002 roku a na rynku usług prawnych od 1999 roku. Przez te wszystkie lata działalności wychodziliśmy z założenia, że o konkurencji na forum publicznym mówi się dobrze albo wcale. Sytuacja jednak musi się zmienić ze względu na...

Rachunek bankowy dla spółki z Delaware

Po zarejestrowaniu przez nas spółki w Delaware, można śmiało pracować i być czynnym uczestnikiem obrotu gospodarczego. Aby jednak móc zarabiać, konieczne jest posiadanie rachunku bankowego. W USA wprowadzono politykę „Know Your Client”, która uniemożliwia zdalne...